De Nederlandse schilder PETER KORVER kreeg een bijzonder verzoek uit onverwachte hoek: of hij het presidentiële PALEIS VAN MALTA wilde voorzien van een serie ZOÖLOGISCHE en BOTANISCHE schilderingen?

LEES HET HELE ARTIKEL IN RESIDENCE, juni 2019:Hofschilder op Malta – Residence

Leave a Comment

Related Projects