“Voor de duidelijkheid: we zijn er tróts op Zwitser te zijn, maar de spirit is hier Italiaans. Dat zie je terug in de architectuur, de taal, het eten.” In de 15e-eeuw was Bellinzona dan ook in handen van de hertogen van Milaan..

LEES HET HELE ARTIKEL OVER PRACHTIG BELLINZONA: Bellinzona-Louel de Jong-TROUW 18 juni 2022

Leave a Comment

Related Projects